Savu Racing - Karting

2017 – Finala Mondiala MiniRok – South Garda Karting, Lonato, Italia